FİZİK TEDAVİ

BOYUN AĞRISI

Boyun ağrıları insanların karşılaştığı en eski ve en yaygın problemlerden biridir.Günümüzde kronik ağrı sıralamasında, bel ağrılarından sonra 2. sırayı oluşturur.Bu hastaların bir kısmı yapılan tedaviye bağlı olmaksızın iyileşmekte, bir kısmı ise kronikleşmektedir. Araştırmalar, omurga patolojilerinin büyük kısmının ciddi spinal patoloji olmadan oluştuğunu göstermektedir.
Boyun ağrısına sebep olabilecek boyun dışı yapılar şunlardır: Akromiyoklaviküler eklem,Kalp ve koroner arter hastalığı,Akciğer tepe  tümörü, Bronkojenik kanser,Diyafragma kası, ,Spinal kord –omurilik-tümörü,Çene eklemi hastalıkları,boyun ve sırt kaslarındaki ağrı sendromları  ve fibromyalji sendromu,Aort-kalp atardamarı sorunları,Pankreas ,Safra kesesi ve diğer […]

FİBROMYALJİ

Yaygın vücut ağrıları ve belirli  anatomik bölgelerde hassasiyet ile karakterize kronik  bir ağrı sendromudur.Fibromyalji  %2, yetişkin kadınlarda %3.4, yetişkin erkeklerde % 0.5 oranında görülmektedir. Orta yaşlarda daha sıktır(30-55), ancak her yaşta görülebilir .
Bu hastalığın kökeninde ;Fiziksel travma, Enfeksiyon ( parvovirüs, HCV, EBV, Lyme) ,Duygusal  durum ,Endokrin bozukluklar(hipotiroidizm),İmmün sitümülasyon (bağışıklık sitemi disfonksiyonu),Otoimmün hastalıklar,Genetik yatkınlık olabilir.
Bu hastalarda vücudun strese yanıt vermesini düzenleyen serotonin beyin aksında  bozukluk,sempatik disfonksiyon vardır.Bu sendromun depresyonla birlikteliği sıktır.
Hastalar genelde, kronik yaygın ağrı, uyku bozukluğu,yorgunluk,sabah sertliği,yumuşak dokularda şişlik, […]

BEL AĞRISI

Bel ağrısı toplumda en sık görülen ağrı nedenlerindendir. Bel ağrılarının yaşam boyu görülme oranı %75-85 dir. Bel ağrılarını kabaca mekanik nedenli bel ağrılar ve mekanik olmayan bel ağrıları olarak ikiye ayırabiliriz.
Mekanik bel ağrısı terimi fiziksel aktivite ile şiddetlenen ve istirahatle hafifleyen bel ağrıları için kullanılır. Mekanik bel ağrısı, bel ağrılarının en sık nedenidir (% 97)
Omurgamızın gücü kemiklerin, ligamanların ve kasların dizilişinden gelir. Omurga esnekliğini ise çok sayıda eklemin bir dizi oluşturacak şekilde çok yakın yerleşmesi sağlar. Bel bölgesi vücudun üst […]

YÜZ FELCİ

Yüzdeki sinirlerin zarar görmesi sonucu yüz kaslarının hareket yetisinin kaybedilmesi olarak tanımlanabilen yüz felci; boyun tümörleri, travmalar, genetik faktörler ve enfeksiyonlar gibi farklı nedenlerle ortaya çıkabilir. Yüz felci aniden belirebildiği gibi zaman içerisinde de belirtilerini şiddetlendirebilir. Yüz felcine neden olan faktör belirlendikten sonra tedavi sürecine geçilir.
Yüz Felcinin Belirtileri Nelerdir?

Yüzün bir kısmında ya da tamamında kasların hareket etmemesi,
Yüz kasları üzerindeki hakimiyetin kısmen ya da tamamen kaybedilmesi,
Yeme ve içme zorluklarının yaşanması,
Konuşma bozukluğunun  başlaması,
Tat alma fonksiyonlarının zarar görmesi,
Dudakların sarkması,
Bilinç düzeyinde değişmeler,
Hareket koordinasyonunun […]

MENİSKÜS

Halk arasında bir hastalık olduğu düşünülen menisküs; vücudun farklı bölgelerindeki kemikler arasında yer alan kıkırdak dokuya sahip bir yapıdır. Bileklerde ve dizlerde bulunduğu gibi köprücük kemikleri, dirsek ve omuzlarda da aynı kıkırdak doku yer almaktadır.
İlk olarak, “Menisküs Nedir?” sorusuna detaylı bir şekilde yanıt verelim.
Menisküs Nedir?
Menisküs c şekline sahip; kıkırdaksı, kaval kemiği ve uyluk kemiği arasında bulunan bir yapıdır. Her dizde toplamda iki adet menisküs yapısı bulunmaktadır. Dizin iç tarafında yer alan “medial”; dış tarafında bulunan ise “lateral” menisküs olarak […]

3 BOYUTLU SKOLYOZ REHABİLİTASYONU

Genetik faktörler, doğum sırasında alınan travmalar veya nörolojik bozukluklar gibi nedenlerle omurganın “s” veya “c” şeklinde eğrilmesi durumu “skolyoz” olarak adlandırılmaktadır. Omurgada meydana gelen bu biçim bozukluğu az ya da çok olabilir. Skolyoz tanısının konulması için omurgada oluşan eğriliğin 10 dereceden fazla olması gerekmektedir.
Omurga eğriliği vakalarının %80’inin nedenleri kesin olarak bilinmemektedir. İlerleyen yaş ve genetik faktörlerin skolyoz riskini arttırdığı düşünülmektedir. Sebebi teşhis edilemeyen skolyoz türüne “idiopatik skolyoz” adı verilmektedir.
Sebebi belirlenen skolyoz türleri de kendi içerisinde yapısal ve  yapısal olmayan […]

İNME, OMURİLİK YARALANMALARI

Çeşitli nedenlerde beynin ya da omuriliğin hasar görmesi sonucu bedenin bir tarafında ya da tamamında kasların kontrol dışı kalmasına “felç” ya da “inme” adı verilir. Kan dolaşımını sağlayan damarların tıkanması sonucu beyne giden kan akışı yavaşlar, kesilir veya durur. Bu durumda ise beyin olması gerektiği gibi beslenemez ve oksijen alamaz. Yüksek tansiyon, diyabet, yüksek kolesterol, sigara kullanımı, obezite gibi hastalıklardan kaynaklanabilen felç kişinin hayat kalitesini azaltan, başkalarına ihtiyaç duymasına neden olabilen önemli bir sorundur.
Yüz kaslarının kontrol edilememesi sonucu yüz […]

KAS TENDON BAĞ VE SİNİR YARALANMALARI SONRASI FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON

Kas, tendon, bağ ve sinir yaralanmaları Ortopedik Rehabilitasyon alanına girmekte ve bu kapsamda hastalara en detaylı tedavi süreçleri uygulanmaktadır. Doktorların fiziksel muayenelerinin ardından sorun olduğu tespit edilen hastalar teknolojik görüntüleme sistemlerinin sunduğu verilere göre tedaviye alınırlar. Bazı sorunlar cerrahi müdahale gerektirirken, göreceli olarak daha küçük hasarlar fizik tedavi ve rehabilitasyon yöntemlerine başvurularak ortadan kaldırılabilir. Bu aşamada her hastaya özel fizik tedavi ve rehabilitasyon yöntemlerinin uygulanması gerektiğini hatırlatmak istiyoruz. Hastaların yaşadığı sağlık sorununu boyutu, hastaların yaşı, hastaların genel sağlık durumu, […]

SEREBRAL PALSİ

Beyin veya beyinciğin doğum sırasında, bebek henüz anne rahmindeyken ya da dünyaya geldikten sonraki ilk üç yıl içerisinde farklı nedenlerle hasar görmesi sonucu oluşan; vücudun hareketliliğini ve kas koordinasyon yetisini etkileyen kronik ve kalıcı bir hastalıktır. Serebral palsi hastalığı olan çocuklar motor fonksiyonlarını yitirirler. İlerleyici olmayan bu rahatsızlık beyin ve beyincikteki hasarın boyutuna göre farklı tedavi süreçlerinin uygulanmasını gerektirir. En yaygın görülen fiziksel engellilik nedeni olarak bilinen serebral palsi hakkında farkındalığın arttırılması önem taşımaktadır.
Serebral palsinin yol açtığı sorunlar kişiden […]

SPOR YARALANMALARININ REHABİLİTASYONU

Kasların yeterince güçlü olmaması, vücut direncinin düşmesi, egzersizler sırasında yapılan ters hareketler, spor öncesi ısınmak için yeterince zaman ayrılmaması, psikolojik faktörler, vücuda aşırı yüklenilmesi, yetersiz antrenman vb. nedenlerden ötürü sporcuların bedenlerinde hasarlar oluşabilir. Yaralanmaların nasıl oluştuğu, vücudun hangi kısmını etkilediği, spordan ne kadar uzak kalınması gerektiği gibi faktörler spor yaralanmalarının ciddiyetini belirlemektedir. Spor yaralanmaları yaşayan kişilerin profesyonel sporcu olmaları halinde performanslarının çok düşmemesi ve bir an önce antrenmanlara geri dönmeleri için detaylı tedavi süreçleri uygulanır. Fizik tedavi ve rehabilitasyon […]