Fizik Tedavi - BEL AĞRISI

BEL AĞRISI


Proje Açıklaması

Bel ağrısı toplumda en sık görülen ağrı nedenlerindendir. Bel ağrılarının yaşam boyu görülme oranı %75-85 dir. Bel ağrılarını kabaca mekanik nedenli bel ağrılar ve mekanik olmayan bel ağrıları olarak ikiye ayırabiliriz.

Mekanik bel ağrısı terimi fiziksel aktivite ile şiddetlenen ve istirahatle hafifleyen bel ağrıları için kullanılır. Mekanik bel ağrısı, bel ağrılarının en sık nedenidir (% 97)

Omurgamızın gücü kemiklerin, ligamanların ve kasların dizilişinden gelir. Omurga esnekliğini ise çok sayıda eklemin bir dizi oluşturacak şekilde çok yakın yerleşmesi sağlar. Bel bölgesi vücudun üst kısmını taşıma, denge, yürüme ve iç organları desteklemesi nedeniyle sırt bölgesine göre daha hareketli ve yaralanmaya daha açık bir bölgedir.

Mekanik bel ağrısının en sık nedenleri şunlardır:

 • Lomber disk hernisi –bel fıtığı
 • Faset sendromu
 • Lomber spondiloz
 • Lomber spondilolistezis
 • Lomber spinal stenoz –kanal darlığı
 • Lumbal strain (bel kaslarının burkulması)
 • Lumbal sprain (beldeki ligamanların burkulma ve gerilmesi)
 • Myofasial ağrı sendromu (kaslarla ilgili hastalıklar)
 • Kombine disk ve faset dejenerasyonu
 • Torakolomber bileşke sendromu
 • Osteoporotik kompresyon kırığı-Kemik erimesine bağlı kırıklar
 • Travmaya bağlı kırıklar

Mekanik olmayan bel ağrısı nedenleri:

 • İltihaplı romatizmalar (Ankilozan Spondilit gibi)
 • Enfeksiyona bağlı nedenler (brusella, tüberküloz gibi)

Kanserojen tutulumlar (omurgayı veya yakın çevresindeki dokuları tutan kanserler veya başka dokularda başlayıp kemiğe sıçrayan kanserler) bu kapsamda ifade edilirler. Bu tür nedenlere bağlı tutulumlarda genellikle ağrının istirahatle rahatlamaması hatta bazen daha da artması, geceleri artan ağrılar olabildiği gibi sabah tutukluğunun uzun sürmesi (yarım saatten fazla), aşırı sıcak uygulamaları ile ağrının olumsuz etkilenmesi söz konusu da olabilir. Bu tür sebeplerin varlığında bazen kan tahlillerinde de bozulma söz konusu olabilir .Görüntüleme yöntemleri de bu tür hastalıklara özgül bulguları gösterebildiğinden tanıda oldukça yardımcıdır.

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon hekimi ağrının kaynağını bulduktan sonra ona uygun tedavi modalitelerini düzenler. Bu hastalıkların her birine özgü egzersiz programları verilir. Fizik Tedavi programında yüzeyel ve derin sıcak- soğuk uygulamaları,ağrı kesici ve kas güçlendirici akımlar, omurganın açılıp rahatlatılmasına yarayan traksiyon yöntemleri,masaj terapisi uygulanabilir.Bunun yanında ligamanlara yönelik proloterapi enjeksiyonu, faset eklemine yönelik enjeksiyonlar,nöral terapi,kök hücre ve prp enjeksiyonları ,akupunktur, kinezyoteyp bantlama,manuel terapi ve osteopati gibi bir çok yardımcı yöntemden de destek alınabilir.

Fizik tedaviye engel teşkil eden birkaç istisnai durum  ve acil ameliyat gerektiren birkaç durumun dışında cerrahi yöntemler tedavide ilk basamak olmamalıdır. Ağrıların büyük çoğunluğu uygun egzersiz,ilaç ve fizik tedavi metodlarıyla yok olur. Tedavide en önemli kısım hastanın bilgi sahibi olup yaşamını buna göre düzenlemesi ve egzersizini düzenli yapmasıdır.