Fizik Tedavi - BOYUN AĞRISI

BOYUN AĞRISI


Proje Açıklaması

Boyun ağrıları insanların karşılaştığı en eski ve en yaygın problemlerden biridir.Günümüzde kronik ağrı sıralamasında, bel ağrılarından sonra 2. sırayı oluşturur.Bu hastaların bir kısmı yapılan tedaviye bağlı olmaksızın iyileşmekte, bir kısmı ise kronikleşmektedir. Araştırmalar, omurga patolojilerinin büyük kısmının ciddi spinal patoloji olmadan oluştuğunu göstermektedir.

Boyun ağrısına sebep olabilecek boyun dışı yapılar şunlardır: Akromiyoklaviküler eklem,Kalp ve koroner arter hastalığı,Akciğer tepe  tümörü, Bronkojenik kanser,Diyafragma kası, ,Spinal kord –omurilik-tümörü,Çene eklemi hastalıkları,boyun ve sırt kaslarındaki ağrı sendromları  ve fibromyalji sendromu,Aort-kalp atardamarı sorunları,Pankreas ,Safra kesesi ve diğer iç organ hasarları, Tiroidit, omurilikten çıkan sinirlerle ilgili hastalıklar,Beyin arka lob sorunları,Mide fıtığı ve ülseri,yutak bölgesi hastalıkları

Boyun bölgesinden kaynaklı ağrı sebepleri:

1)Romatizmal hastalıklar:Romatoid Artrit,Ankilozan Spondilit Fibromyalji, Polimyaljia Romatika, Juvenil Kronik artrit, Reiter Sendromu, Kristal depo hastalıkları, Diffüz idiopatik skeletal hiperostozis(DISH), Dejeneratif disk ve eklem hastalıkları,Romatizmal ateş ve gut(seyrek)

2)Bölgesel boyun hastalıkları:Myofasiyal ağrı sendromları, kemik enfeksiyonları-osteomyelit- tendinit, Septik diskit (omurgadaki disklerin iltihaplanması), boyun omurga eklemi iltihabı-artrit-, Tortikollis, Doğumsal bozukluklar, Boyun bölgesindeki şişmiş lenf bezeleri-lenfadenit-, Faset eklem sinoviyal kisti, Torasik Outlet sendromu,Oksipital nevralji,

3)Travma: Kırık ve çıkıklar, Servikal sprain ve strain, ‘Whiplash’ yaralanmaları, Başa gelen darbeler, Düşme, Spor yaralanmaları, Yumuşak doku zedelenmeleri, Zorlu kas kontraksiyonları, Mesleki nedenler ve Postural-duruş- bozukluklar

4)Kemik Hastalıkları:Osteomalazi, Paget Hastalığı, Osteoporoz

5)Tümörler:Spinal kord tümörleri(meningiom, nörofibroma, schwannoma), Osteoblastom, Metastatik tümörler

6)Nöromüsküler Hastalıklar:Menenjit, Klippel-Feil sendromu, Serebral Palsi, Servikal kas paralizileri

7)Servikal kök basıları(Boyun fıtığı)

Ağrının kaynağını değerlendiren Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon hekimi tanıya uygun bir tedavi programı düzenler. Fizik tedavi modaliteleri olarak;Sıcak tedavisi:Yüzeyel ve derin ısıtıcılar,Soğuk tedavisi,Analjezik elektrik akımları,Traksiyon,Masaj,Laser Biofeedback ,Manipülasyon,Manuel Terapi,Osteopati,Proloterapi,Perinöral Enjeksiyon ve Kök Hücre Terapisi,Nöral Terapi,Akupunktur,kinezyoteyp uygulamaları ,duruşun değerlendirilmesi ve postürolojik uygulamalar yapılabilir.

Hastanın günlük yaşamında ağrıya neden olabilecek davranışları öğrenmesi  ve yaşamını buna göre düzenlemesi şarttır. Bu yüzden iş yerinde ve evde ergonomiye dikkat edilerek gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.