Fizik Tedavi - İNME, OMURİLİK YARALANMALARI

İNME, OMURİLİK YARALANMALARI


Proje Açıklaması

Çeşitli nedenlerde beynin ya da omuriliğin hasar görmesi sonucu bedenin bir tarafında ya da tamamında kasların kontrol dışı kalmasına “felç” ya da “inme” adı verilir. Kan dolaşımını sağlayan damarların tıkanması sonucu beyne giden kan akışı yavaşlar, kesilir veya durur. Bu durumda ise beyin olması gerektiği gibi beslenemez ve oksijen alamaz. Yüksek tansiyon, diyabet, yüksek kolesterol, sigara kullanımı, obezite gibi hastalıklardan kaynaklanabilen felç kişinin hayat kalitesini azaltan, başkalarına ihtiyaç duymasına neden olabilen önemli bir sorundur.

Yüz kaslarının kontrol edilememesi sonucu yüz simetrisinde bozulma, kol ve bacak kaslarında güçsüzlük, konuşma problemleri, dengeyi sağlayamama, ani görme kayıpları, baş dönmesi, uyuşma gibi belirtilerle kendini gösteren felç başlı başına bir hastalık değildir. Vücutta baş gösteren sorunların bir sonucu olarak ortaya çıkar ve ortaya çıkma sebebi göz önünde bulundurularak tedavi süreci başlatılır.

Felç oluşumuna omurilik yaralanmaları da sebep olmaktadır. Geçirilen kazalar ya da omuriliğe alınan travmalar omuriliğe hasar verebilmektedir. Meydana gelen hasar doğrultusunda kaslarda güçsüzlük, şiddetli ağrı, felç, denge kaybı gibi belirtiler görülebilir. Omuriliğin aldığı hasar miktarı ve hasarın oluştuğu bölge uygulanacak tedavi şeklini belirleyecektir. Cerrahi yöntemlere de fizik tedavi ve rehabilitasyon yöntemlerine de başvurulabilir.

İnme ve omurilik yaralanmaları sonucu vücutlarının kontrolü kaybeden, konuşmada, yürümede ya da uzuv kullanımında yetisi azalan hastaların sağlık sorunları teşhis edildikten sonra fizik tedavi ve rehabilitasyon tedavisine başvurulacaksa kendisine özel bir çalışma programı hazırlanır.

İnme ve Omurilik Yaralanmalarında Rehabilitasyon

İnme ve omurilik yaralanmalarında genellikle fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları eş zamanlı gerçekleştirilir. Bu sorun kişilerin fiziksel yetilerini engellediği gibi psikolojik olarak da onları olumsuz yönde etkilemektedir. Tedavilerin temel amacı kişinin günlük hayat düzenine döndürülmesidir.

Yürüyemeyen hastaların yürümesi, uzuvlarını kullanamayan kişilerin hareket yeteneğinin arttırılması amaçlanır. Bu doğrultuda uzun soluklu bir rehabilitasyon programının uygulanması gerekecektir. Tedavi sürecinde hastaların motivasyonlarının yüksek olması ve kararlı bir duruş sergilemeleri süreç sonunda alınacak verimi doğrudan arttıracaktır.

İnme ve omurilik yaralanmalarında;

  • Hastanın fonksiyonlarının iyileştirilmesi ve bağımsızlık kazanması,
  • Kas  kayıplarının önlenmesi adına kasları güçlendirme için egzersizler,
  • Sürekli yatan hastaların yara oluşumunun engellenmesi,
  • Hastaların yürümeye başlaması için kısa süreli de olsa destekler yardımıyla yürütülmesi,
  • Hastanın uzuvlarını kullanmaya başlaması adına uygulamalar,
  • Bilişsel fonksiyonlarının yerine getirilmesi adına çalışmalar düzenlenmektedir.

Tüm rehabilitasyon programlarında olduğu gibi inme ve omurilik yaralanması geçiren hastaların hayat kalitelerinin arttırılması en temel önceliktir. Kişinin yaşadığı sorunlardan önceki sağlık durumuna döndürülmesi adına tüm süreçler dikkatle planlanır ve tedavilerden maksimum verim alınması sağlanır. Rehabilitasyon ve fizik tedavi gören hastalar uzmanlar eşliğinde kaslarını güçlendirmek için azimle mücadele etmelidir. Yaşanan bu durum psikolojik olarak hastaları derinden etkilemekte ve rehabilitasyon çalışmalarını ürüten uzmanların bu gerçeğin farkında olmaları gerekmektedir. Fizik tedavi ve rehabilitasyon sürecinde hastalara çok yüklenilmesi olumsuz tepki alınmasına neden olabilir. Hastaların motivasyonunun arttırılması adına yavaş yavaş ilerlenmeli ve gerekirse psikolojik destek alınması gerekmektedir.

İnme ve omurilik yaralanmaları hiç beklenmedik zamanlarda meydana gelebilir. Sebepleri genetik de olabilir, geçirilen hastalıklar da aynı zamanda kazalar sonucu da hastalar hareket yetilerini kaybedebilirler. Bu nedenle felç geçiren ya da omurilik yaralanmalarına maruz kalan hastaların tedavi süreçleri farklılaşacaktır. Kimi zaman cerrahi müdahaleye gerek duyulabilir ancak mutlaka rehabilitasyonun da tedavi sürecine dahil edilmesi gerektiği unutulmamalıdır.

BORFİZ olarak deneyimli kadromuzla hareket yetisini kısmen ya da tamamen kaybeden hastalarımızın ihtiyaçlarına yönelik özel fizik tedavi ve rehabilitasyon programları hazırlamaktayız.