Fizik Tedavi - SEREBRAL PALSİ

SEREBRAL PALSİ


Proje Açıklaması

Beyin veya beyinciğin doğum sırasında, bebek henüz anne rahmindeyken ya da dünyaya geldikten sonraki ilk üç yıl içerisinde farklı nedenlerle hasar görmesi sonucu oluşan; vücudun hareketliliğini ve kas koordinasyon yetisini etkileyen kronik ve kalıcı bir hastalıktır. Serebral palsi hastalığı olan çocuklar motor fonksiyonlarını yitirirler. İlerleyici olmayan bu rahatsızlık beyin ve beyincikteki hasarın boyutuna göre farklı tedavi süreçlerinin uygulanmasını gerektirir. En yaygın görülen fiziksel engellilik nedeni olarak bilinen serebral palsi hakkında farkındalığın arttırılması önem taşımaktadır.

Serebral palsinin yol açtığı sorunlar kişiden kişiye değişebilir; kimi hastalar tamamen felç olabilir, bazıları kısmı felç yaşayabilir ya da epilepsi gibi nörolojik hastalıklar serebral palsiye eşlik edebilir. Bu hastalık hayati bir önem taşımamakla ve ilerleyici özellikte olmamakla birlikte kişileri bakıma muhtaç hale getirebildiği için tedavisine hızlı bir şekilde başlanmalıdır.

Serebral Palsiye neden olan tüm nörolojik hasarların giderilmesini sağlayan tedaviler henüz bulunmamıştır. Ancak hastaların fiziksel yetilerinin arttırılması ve kaslarını kontrol edebilmeleri adına fizik tedavi yöntemlerine başvurulabilir. Serebral palsi hastalığının çeşitleri ve hastanın bireysel özellikleri uygulanacak fizik tedavilerin kapsamını doğrudan etkileyecektir.

Serebral Palsi ve Fizik Tedavi

Serebral palsi; kişinin hareket etmesini engelleyen sorunları ifade etmek için kullanılan genel bir terim olarak düşünülebilir. Kişilerin vücut hareketlerini, kas kontrollerini, kas koordinasyonlarını, kas elastikiyetlerini, reflekslerini, denge ve duruşlarını etkileyen serebral palsi kişilerde görsel ve bilişsel sorunlar yaşamasına, duyma kaybına, konuşma bozukluğuna ve öğrenme sorunlarına da yol açabilmektedir.

Serebral palsinin kişilerin hayatlarındaki kısıtlayıcı etkilerinin ve başkalarına olan ihtiyaçlarının azaltılması için fizik tedavi yöntemleri ile oturma, yürüme, giyinme ve tuvalete gitme gibi fiziksel yeterlilikler kazandırılmaya çalışılır.

Serebral palsi hastalığı olan kişilere özel belirlenen fizik tedavi programlarının temel amaçları;

 • Kas koordinasyonun arttırılması,
 • Kasların güçlendirilmesi,
 • Denge sorunlarının azaltılması,
 • Kasların esnekliğinin fazlalaştırılması,
 • Fiziksel kapasiteyi arttırmak ve
 • Hastaların hayat kalitelerini yükseltip başkalarına duydukları ihtiyaçları hafifletmek olarak özetlenebilir.

Fizik tedavi süreçleri daha önce de belirttiğimiz gibi hastaların ihtiyaçlarına  göre şekillendirilmektedir. Kaybedilen fiziksel yeterliliklerin arttırılmasının yanı sıra hastaların güçlü yönlerini de geliştirmek için uygulanan çeşitli fizik tedavi yöntemleri bulunmaktadır. Hastaların güvenli bir ortamda öz güvenlerinin artması adına da kendilerine destek olunmaktadır.

Düzenli olarak fizik tedaviye giden ve kendilerine yönelik geliştirilen programlar sonucunda hastalar;

 • Fiziksel engellerinin yarattığı sorunları azaltabilirler,
 • Eklem hareketlerini geliştirebilirler,
 • Kas esnekliğinin artıp kas kasılmalarının azaldığını hissederler,
 • Günlük işlerini yaparken alternatif yollar keşfedebilirler,
 • Bağımsızlıklarını fazlalaştırabilirler,
 • Duruşlarını düzeltebilirler,
 • Ağrıları hafiflediği için kendilerini daha rahat ve sağlıklı hissedebilirler.

Zaman içerisinde yeteneklerinin geliştiğini fark eden hastalar fizik tedavi ve rehabilitasyon seanslarının faydasını görmeye başlarlar. Daha kararlı ve daha yüksek motivasyonla çalışmalarını devam ettirler. Fizik tedavi sürecinin salt fiziksel değil duygusal anlamda da hastalara destek olabileceği unutulmamalıdır.

Fizik Tedaviye Ne Zaman Başlanmalıdır?

Fizik tedavi yöntemlerine başvurulması doktorların serebral palsi teşhisinin hemen akabinde olmalıdır. Tedavi ne kadar çabuk başlarsa çocukların gelişimi o denli kontrol edilebilir. İlerleyen yaşlarda kasların kalınlaşması sonucu fiziksel yeterliliklerin kazandırılmasının daha zor olacağı unutulmamalıdır.

Hastanın sağlık durumu dikkate alınarak; fizik tedavi seansları sırasında yumuşak doku ve eklem mobilizasyonunun sağlanması adına özel egzersizler yaptırılmaktadır. Dayanıklılığı arttıran bu egzersizler sırasında ağırlıklar, bantlar, silindirler, denge topları gibi egzersiz aletlerine başvurulabilir.

BORFİZ olarak Serebral Palsi teşhisi konulan hastalarımızın sağlık durumlarına en uygun tedavi süreçlerini belirlemek için detaylı çalışmalar yapmaktayız. Hastalarımızın başkalarına duydukları ihtiyaçları azaltmak adına deneyimli uzmanlarımızla en kaliteli hizmeti vermekteyiz.